اینم لینک دانلود این کتاب از مدیا فایر

دانلود این کتاب از

اینجا

 تاريخ : یک شنبه 8 مرداد 1391برچسب:, | 19:40 | نويسنده : ranius

من عاشق این وبسایتم!به جز جلد اول مجموعه پرسی جکسون دو سر هیچ مجموعه ای موهای سر من بدبخت رو سفید نکردند.البته اکنون که توسط وبسایت ناورگ جلد دوم در حال ترجست واقعا می فهمم که افسانه کجا و ناوارگ...

بگذریم.

احتمالا به زودی کتاب سوم مجموعه دوم پرسی جکسون میاد و اونموقع است که یک دعوای اساسی باید با بعضی وب ها بکنیم.

با همه ی وجود امیدوارم ناورگ نخواد جلد سوم رو منتشر کنه.یه نظرسنجی یادم بندازید در همین مورد یک هفته قبل از انتشار کتاب تو وب بذارم.

لینک این کتاب رو هم به زودی درست می کنمتاريخ : جمعه 7 بهمن 1390برچسب:فال نیک,نیل گیمن و تری پرچت, | 15:51 | نويسنده : ranius

دانلود این کتاب که کار دو نویسنده ی معروفه (و ترجمه نشده)در اینجاصفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک