تاريخ : پنج شنبه 29 دی 1390برچسب:, | 21:45 | نويسنده : ranius

The Merchant of Death   (تاجر مرگ ) جلد اول از سری کتاب‌های «ماجراجویی‌های پندراگن» اثر دی جی مک‌هیل که در باره پسری به نام بابی پندراگن و ماجراهایی است که برای او در قلمرویی به نام دندارن به عنوان مسافری بین دنیاهای مختلف اتفاق می افتد  .

بابی این اتفاقات را در قالب روز نگاشتهایی برای دوست خود مارک به زمین دوم می فرستد که این اتفاقات شامل گم کردن دایی پرس و آشنایی با اوسا و لور و مبارزه با دشمنی شیطانی وحوادثی دیگر است .

 ادامه مطلب
صفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک