تاريخ : دو شنبه 7 فروردين 1391برچسب:حماسه لارتن کریپسلی,دارن شان, | 13:5 | نويسنده : ranius

این کتاب اگر اشتباه نکنم به زمان گذشته ی دیموناتا برمی گرده.خیلی سرو صدا را انداخته و 3 جلدش هم توسط وبسایت رهگذران ترجمه شده.

دانلود در ادامه مطلب....ادامه مطلب
صفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک