تاريخ : دو شنبه 6 شهريور 1391برچسب:نایت ساید,سایمون آر گرین, | 13:59 | نويسنده : ranius

چند تن از دوستان این رمان رو در خواست داده بودند پس ماهم با وجود اینکه قبلا در نت موجود بوده این رمان رو دوباره می ذاریم

هردو جلد ترجمه نشده اند و انگلیسی اند

A Hard Day's Knight

The Bride Wore Black Leather

 تاريخ : پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:نایت ساید,سایمون آر گرین, | 13:31 | نويسنده : ranius
صفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک