دانلود این رمان نه چندان مشهور اما بسیار زیبا(از رو جلدش فهمیدم!)

بسی هم جایزه برده

Perdido Street Station

The Scar

iron Council

سه جلد به ترتیب شمارشون اند

این یه مجموعه است که ایستگاه خیابان پردیدو جلد یکشه

کتابه ها فرمتشون ای پی یو بی اند

برای دانلودشون باید روشون کلیک راست کنید و بعد save link as  رو بزنیدصفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک