این کتاب از خالق اثر معروف نارنیا است.فانتزی بودنشو مطمئن نیستم ولی از نویسنده ای فانتزی نویسه.

همونطور که از اسمش پیداست باید کتاب شاخی باشه!!!!!

دانلود این کتاب به زبان لاتین از اینجاصفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک