این رمان زیبا رو به مناسبت اینکه اخیرا فیلمش با موفقیت فوق العاده ای روبه رو شده رو براتون در اینجا بذارم و البته یاداوری کنم که نشر افق این کتاب رو ترجمه کرده فقط الان پی دی افش نیست!

این رمان هم به زبانه لاتینه.صفحه قبل 1 صفحه بعد

پيچک